Moet u BTW betalen bij VDO Webshop?

Of u BTW moet betalen bij VDO Webshop is afhankelijk van een aantal situaties. Door VDO Webshop wordt BTW gerekend volgens de Europese regelgeving. Uitgangspunt hierbij is onder meer de plaats waar de goederen geleverd worden. Onderstaand een overzicht van de mogelijke situaties en de BTW die wij in rekening moeten brengen.

Leveringen buiten de EU

Voor alle leveringen buiten de EU geldt vrijstelling van BTW. Door, bij het aanmaken van het verzendadres, het juiste land van bestemming buiten de EU te kiezen, wordt automatisch het BTW tarief op 0% ingesteld. Mocht deze automatische verificatie niet succesvol verlopen, verzoeken wij u via e-mail contact met ons opnemen. Dat kunt u hier doen: https://vdo-webshop.nl/nl/contact-opnemen

Leveringen, buiten Nederland binnen de EU, aan klanten met een BTW-nummer

U bent gevestigd buiten Nederland maar binnen de EU en bent u in het bezit een geldig BTW nummer? Dan hoeven wij geen BTW in rekening te brengen. U dient dan wel bij het factuuradres en afleveradres, in het daarvoor bedoelde vak, uw geldig BTW nummer zonder punten en/of andere leestekens in te vullen en het juiste land van bestemming te kiezen.

Uw btw-nummer wordt door ons systeem automatisch gecontroleerd bij VIES (https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation). Indien uw btw-nummer goed gekeurd wordt door VIES wordt er door VDO Webshop geen BTW in rekening gebracht.

N.B.: In sommige gevallen (met name met Duitse btw-nummers) komt er weleens een onterechte afkeuring en wordt er dus BTW in rekening gebracht. Mocht de automatische verificatie niet succesvol verlopen, wilt u dan via e-mail contact met ons opnemen.

Leveringen binnen de EU aan klanten zonder BTW-nummer

U wilt uw bestelling in een land ontvangen dat deel uitmaakt van de Europese Unie? In dit geval moeten wij de BTW in rekening brengen van het land waar de levering plaats vindt.

Leveringen in Nederland

Alle leveringen in Nederland moeten wij belasten met Nederlandse BTW.

Leveringen aan schepen

De levering van bevoorrading van schepen en vliegtuigen valt onder het 0%-tarief indien die schepen of vliegtuigen zelf onder het 0%-tarief vallen.

De bevoorradingsgoederen moeten geleverd worden aan de exploitant van het uitgaande schip of vliegtuig. Is de levering niet direct aan de exploitant, maar bijvoorbeeld aan een magazijn, dan moet u vermelden voor welk uitgaand schip of vliegtuig de goederen zullen worden gebruikt.

Ook dient u op de order het IMO-nummer van het schip te vermelden. Hiermee toont u aan dat het schip wordt gebruikt voor de vaart op volle zee. Als het schip geen IMO-nummer heeft, moet u op een andere manier aantonen dat het schip wordt gebruikt voor de vaart op volle zee, bijvoorbeeld met een verklaring.
Deze verklaring is vorm vrij. Elk kalenderjaar moet, in het geval van een bestelling, een nieuwe verklaring worden afgegeven. Ook indien tussentijds de bestemming van het schip wijzigt moet, in het geval van een bestelling, er een nieuwe verklaring worden afgegeven.

Uit de verklaring moet blijken dat het schip:

  • voor minimaal 70% vaart op volle zee
  • volledig commercieel wordt gebruikt
  • wie de exploitant is van het schip is
  • om welk schip het gaat
  • of het gaat om een schip met of zonder (bekend) exploitatieverleden
  • voor welk jaar de verklaring geldt
  • welke berekeningsmethode de exploitant gebruikt om te berekenen of het schip voor minimaal 70% vaart op volle zee

Levering aan vliegtuigen

De levering van vliegtuigen (waaronder ook helikopters) valt onder het 0%-tarief.  Voorwaarde is dat deze vervoermiddelen worden gebruikt door een luchtvaartmaatschappij die zich hoofdzakelijk bezighoudt met betaald internationaal vervoer. Dit moet blijken uit een schriftelijke verklaring.

Wilt u meer weten over BTW betaling bij VDO Webshop?

Voor meer informatie over BTW gerelateerde zaken mail naar: info@vdo-webshop.nl